OK24 medlemsinvolvering fase 2

Ok24 Logook24
online møde på Teams 16/5 kl. 17 er aflyst

OK 24 onlinemøde for medlemmerne i Fredensborg Lærerkreds
tirsdag d. 16/5 kl. 17 på Teams er AFLYST med baggrund i manglende tilmelding. Ingen har tilmeldt sig mødet. 

Kredsen er nu godt rustet alligevel til at fremsende overenskomstkrav herfra gennem input fra

 

  1. Efterårets møder på skolerne – det gode arbejdsliv
  2. TR møde 27/4

 

Frem mod OK24 har DLF holdt forskellige former for medlemsinvolvering:

1) I efteråret 2022  Det gode arbejdsliv - drøftelse på skolerne i faglig klub
2) 27/4 2023 - TR tema dag omkring OK24
3) 10.maj 2023 kl. 17-19. Gordon og Morten orienterer på et webinar med mulighed for tilmelding for medlemmer.

 

Formålet var at:

  • give viden om, hvad et krav koster
  • drøfte og prioritere mulige OK24-krav
  • Give input til hovedstyrelsen om mulige OK24-krav

 

Emner

Målgruppe