Rabat

Et godt tilbud til alle nye lærere.

1.gangs indmeldte 

              Startmedlemskab med 50% kontingentnedsættelse i 6 måneder

Hvis du har været medlem som lærerstuderende får du særlig favorabel rabat.

Som medlem bakker man op om tillidsmandens mandat. Tillidsmanden er lærernes stemme i forhold til løn- og arbejdsvilkår og er fast medlem af skolens Lokal Udvalg.

Men Danmarks Lærerforening har fokus på mere end løn- og arbejdsvilkår.  Kontingentet bidrager også til Danmarks Lærerforenings stemme i uddannelsesdebatten og skoleudvikling i Danmark. Lærernes arbejdsvilkår og vilkårene for undervisningen i skolen er to sider af samme sag. 

Der er behov for, at vi lærere står sammen for at løse udfordringerne for vores arbejde, og det gøres ved at være medlem af DLF.

Man kan melde sig ind på dette link