Generalforsamling

3
Hvis du møder op på den årlige generalforsamling, kan du få indflydelse på foreningens politik, være med til at vælge kredsstyrelsen og repræsentanter til kongressen, samt være med til at fastsætte det lokale kontingent

Se skriftlig beretning 2023(året 22) - fremsendt med endelig dagsorden
og regnskab med beretning og værdipapirer samt budget forslag.
Se også forslag til uændret fastsættelse af ydelser og forslag til uændret kontingent i budgetforslaget

Derudover
-skal kredsens lønpolitik til beslutning
-skal vi måske spare penge ved at fraktion 1+2 overgår til kvartårlig betaling
- skal vi vælge ny næstformand - se kandidatopstilling
- skal vi vælge ny kasserer - se kandidatopstilling

Afskrift af Generalforsamlingsprotokol 21.marts 2023