Generalforsamling

4Retouche
Hvis du møder op på den årlige generalforsamling, kan du få indflydelse på foreningens politik, være med til at vælge kredsstyrelsen og repræsentanter til kongressen, samt være med til at fastsætte det lokale kontingent

Næstkommende generalforsamling er planlagt til 24.marts 2022:

Se Skriftlig beretning 2021 - fremsendt med endelig dagsorden
og bilag til punkt 3, punkt 5 og punkt 6

samt

referat fra generalforsamling 6.september 2021