Generalforsamling

4Retouche
Hvis du møder op på den årlige generalforsamling, kan du få indflydelse på foreningens politik, være med til at vælge kredsstyrelsen og repræsentanter til kongressen, samt være med til at fastsætte det lokale kontingent

Næstkommende generalforsamling er planlagt til 21.marts 2023

Se skriftlig beretning 2022 (året 21) - fremsendt med endelig dagsorden
og bilag til punkt 3, punkt 5 og punkt 6
samt referat fra generalforsamlingen 24. marts 2022

Se Skriftlig beretning 2021 (året 20)- fremsendt med endelig dagsorden
og bilag til punkt 3, punkt 5 og punkt 6
samt referat fra generalforsamling 6.september 2021