Covid 19 tiltag efter nytår

Hvad skal der ske på vores skoler?
Kreds og tillidsrepræsentanter samler informationer fra de forskellige skoler om , hvorledes skolerne tilgår de givne rammer for nødundervisning m.m.
Vi retter bekymringer og spørgsmål videre til DLFs sekretariat, Fredensborg Kommunes forvaltning og ansvarlige politikere.

Derfor: Hvis du har specifikke spørgsmål, bekymringer, dilemmaer er du velkommen til at tage kontakt til din tillidsrepræsentant eller direkte til Kredskontoret -  036@dlf.org - 48482455/21183000
MEN det er din skoleleders opgave at orientere dig om, hvad de fortsatte Covid19 tiltag  betyder her i Fredensborg og især på din skole.
Der vil blive arrangeret ansvarlige planlægnings møder for teams på 0.-4. Årgang mandag 4/1-21
5.-9. Årgang fortsætter deres fjernundervisning ( “fuld fagrække” ?! - det spørger vi lige ind til)
Der har været møde i Børne- og Skoleudvalget om det 30/12-20
UVM link

Emner

Målgruppe