Arbejdsliv Løn og job

Tjenestefrihed i forbindelse med sorg og glæde

Her kan du se, hvornår du kan få tjenestefrihed - med og uden løn - fx i forbindelse med sorg og glæde

 

 

Tjenestefrihed med og uden løn for ansatte i Fredensborg Kommune:

Mærkedage eller situationer, hvor der ydes tjenestefri med løn:
• Eget bryllup, sølv- og guldbryllup på dagen
• Egen flytning, max 1 gang inden for 12 måneder på dagen
• Egen 50 og 60 års fødselsdag på dagen
• Eget 25 og 40 års jubilæum på dagen
• Alvorlig sygdom, dødsfald og begravelse i den nærmeste familie, efter aftale med leder.
Der gives frihed til bloddonorer, der tilkaldes i arbejdstiden.

Regler om barns 1. og 2. sygedag fremgår af den enkelte overenskomst.

I henhold til aftale om fravær af familiemæssige årsager, kan bevilges yderligere tjenestefrihed med/uden løn.

Frihed i forbindelse med eksamensdage
I lighed med overenskomstensaftalens bestemmelser om frihed på eksamensdage anføres, at samme fridage gives i forbindelse med anden relevant uddannelse, som på forhånd er aftalt med og anbefalet af kommunen.

Tjenestefrihed uden løn
• Efter konkret vurdering.
• Aftales
individuelt med den pågældende leder.

Der kan gives frihed uden løn af tvingende årsager, f.eks. barns sygdom 2-3 dage, under hensyn til fleksibel arbejdstilrettelæggelse.

Tillæg for Rådhusets personale
Der gives fuld frihed 1. maj og 5. juni (½ fridag iflg. overenskomst)

Rådhuset er lukket mellem jul og nytår - den 24. december - 1. januar begge dage inkl. i henhold til overenskomst. Lukkedagene afvikles med ferie eller afspadsering efter aftale med lederen.

Rådhuset holder lukket fredag efter Kr. Himmelfart - lukkedagen afvikles med afspadsering eller ferie efter aftale med lederen.