Meebook - handleplan for hver enkelt skole

Meget fin beslutning på Børne-og Skoleudvalget 4.april 2019

Læs sagsfremstilling, Lærerkredsens kommentar og  BSUs beslutning her:

https://www.fredensborg.dk/politik/dagsordner-og-referater/udvalg/dagsorden?agendaid=347e1169-39d2-4635-afb4-ed4bd4a4a46b

"Udvalget besluttede, at der udarbejdes en handleplan på den enkelte skole for hvordan og i hviket omfang systemet skal benyttes i lyset af kravet om, at alle kommuner skal have en læringsplatform herunder hvordan det sikres, at medarbejderne inddrages i denne proces.

Handleplanen forelægges på et møde i efteråret 2019, hvor repræsentanter fra skoleledelserne og lærerkredsforeningen deltager.
Bemærkninger fra Fredensborg Lærerkreds indgik i behandlingen af sagen."

Emner

Målgruppe