Meebook - handleplan for hver enkelt skole

Handleplaner fra skolerne på BSU møde 14. jan. 2020!

Læs sagsfremstilling, Lærerkredsens kommentar og  BSUs beslutning her:

https://www.fredensborg.dk/politik/dagsordener-og-referater/udvalg/dagsorden?agendaid=347e1169-39d2-4635-afb4-ed4bd4a4a46b&searchText=

"Udvalget besluttede, at der udarbejdes en handleplan på den enkelte skole for hvordan og i hviket omfang systemet skal benyttes i lyset af kravet om, at alle kommuner skal have en læringsplatform herunder hvordan det sikres, at medarbejderne inddrages i denne proces....Bemærkninger fra Fredensborg Lærerkreds indgik i behandlingen af sagen."

Handleplaner fra skolerne fremlægges 14. januar 2020, hvor repræsentanter fra skoleledelserne og lærerkredsforeningen deltager.

Emner

Målgruppe