Arbejdsliv Løn og job

Ferieregler

På denne side finder du oplysninger om lokale og generelle ferieregler


Nye regler mht. sygdom i ferien fra maj 2012
I denne pixiudgave om de nye regler for erstatningsfri iforbindelse med sygdom i ferien, som er udarbejdet af Fjordkredsen, Kreds 037, kan du læse om de nye regler.

Feriens placering
I Fredensborg Kommune har man valgt at lægge hovedferien i juli måned og restferien i uge 42, dvs. i skolernes efterårsferie.

Skoleåret 14/15: efterårsferien + 29. juni - 26. juli 2015 (begge dage inkl.) 

Skoleåret 15/16 er endnu ikke aftalt.      

Nyansat
Hvis du har skiftet arbejdsgiver, er nyansat eller ikke har optjent ret til fuld ferie, er der særlige forhold, som gør sig gældende. Det er vigtigt, at man kender reglerne, så man ikke kommer til at miste penge!
Læs mere om reglerne på DLFs hjemmeside.

Sygdom
Bliver man syg i ferien - dvs. i ovenstående perioder - skal man straks give besked til Kommunen, så fraværet kan blive registreret, og man senere har mulighed for at søge om erstatningsferie.