Medlemstilbud - når krisen kradser

Håndtag, der kan hjælpe

Gennem DLF eksisterer ”håndtag”, der kan hjælpe medlemmerne i en svær privatøkonomisk situation. Det drejer sig f.eks. om:

  • Mulighed for medlemslån på op til 200.000 kr. til en fordelagtig rente. Man skal ikke oplyse om formålet med lånet, der blot kræver en almindelig kreditvurdering.
  • Mulighed for midlertidig kontingentnedsættelse eller -fritagelse, hvis man f.eks. er på barsel, er i fleksjob eller er ledig. Man kan desuden blive helt fritaget for kontingent, hvis man har orlov uden løn, har mistet retten til dagpenge eller står i en ekstraordinær situation som alvorlig sygdom eller tvangsauktion.
  • Mulighed for støtte via Understøttelseskassen til medlemmer i en ekstraordinær vanskelig situation. Det kan f.eks. være generel økonomisk støtte, støtte til psykologsamtaler eller til rekreationsophold på foreningens kursuscentre.
  • Særlige medlemsfordele hos Lån og Spar Bank – f.eks. 4% i rente (fra 7. november 2022) på de første 50.000 kr. på lønkontoen og særlig lav rente på billån. Lån & Spar tilbyder også medlemmer muligheden for gennemgang af og rådgivning i forhold til husstandens økonomi.
  • Frivillig gruppelivsforsikring med højere dækning end den almindelige gruppelivsforsikring, som man automatisk har via sin ansættelse. Hvis der sker dødsfald i familien, er det en ekstra tryghed at vide, at familien kan beholde den samme levestandard.

Se alle medlemsfordele på DLF’s hjemmeside: dlf.org/medlem/medlemsfordele.

Emner

Målgruppe