Mere i løn eller pension?

Træf dit valg

Vil du have mere end 17,3% indsat på din pensionsopsparing?
Så skal du kontakte din administration på skolen,
som kan ændre i din fritvalgsordning fra udbetalt løn til pension.

Fra 1/4-22 stiger fritvalgsordningen fra 0,83% til 1,38%

Emner

Målgruppe