Kollektivferielukning i uge 42

Pung
Hvis du ikke var ansat i Fredensborg Kommune i hele 2018 kan du risikere, at du bliver trukket i løn i forbindelse med uge 42.

Er du blevet ansat i Fredensborg Kommune efter den 1. januar 2018, har du ikke optjent ferie til hele uge 42. På din lønseddel fremgår det, hvor meget ferie, som du har optjent.

Er der ikke optjent ferie svarende til en hel uge (37 timer, hvis du er fuldtidsansat), så vil den manglende ferie blive modregnet i lønnen. I stedet for løn kan du være berettiget til modtagelse af feriedagpenge. Eller såfremt du opfylder betingelserne for modtagelse af dagpenge kan du modtage dagpenge i forbindelse med kollektiv ferielukning. 

Husk du skal melde dig ledig både til A-kassen og til Jobcentret. Dagpenge kan ikke udbetales med tilbagevirkende kraft..

Kollektiv ferielukning
Der er tale om kollektiv ferielukning, når kommunen/skolen har placeret ferie for alle lærere i samme periode. Arbejdsgiveren fastlægger tidspunktet for de 5 ugers ferie, du efter ferieloven har ret til.

Meld dig ledig første dag i ferien
Den første dag i din ferie, hvor du ikke har flere feriepenge eller feriedagpenge tilbage, skal du melde dig ledig på Jobcentret. Også selvom du i princippet stadigvæk er ansat. Det er nødvendigt for at du kan få dagpenge under kollektiv ferie. 

Emner

Målgruppe