AULA og dit Nem ID?

Der er og skal være et alternativ.

Hvis du har bekymringer i forbindelse med at bruge dit personlige Nem ID, når du tilgår personfølsomme oplysninger på AULA, eller måske i forbindelse med at bruge det på arbejdet i det hele taget, så bare rolig. Der er en løsning på vej i Fredensborg. Lige nu kan du gå til din skoleleer og bede om en Yubekey. Senere får kommunen måske medarbejder IDs, således som man har flere steder, både i det offentlige og det private.

KL og Kombit har svaret DLF, at der naturligvis skal være en alternativ løsning til at bruge sit eget Nem ID for at tilgå borgernes personfølsomme oplysninger.
Data tilsynet skriver bl.a.:
"På grund af risiko for eksponering af personoplysninger – såvel medarbejderens personlige oplysninger som oplysningerne om borgerne i kommunens systemer – er det således Datatilsynets opfattelse, at det under disse omstændigheder ikke vil være i overensstemmelse med persondatalovens sikkerhedskrav, hvis kommuner anvender medarbejderes private NemID som log-in."
kilde: https://www.datatilsynet.dk/tilsyn-og-afgoerelser/historiske-afgoerelser/2012/mar/udtalelse-til-kl-om-brug-af-privat-nemid-som-medarbejder-log-in-i-kommuner-opdateret/

Emner

Målgruppe