Nationale tests

Fredensborg Kommune vil også sættes fri

Som en del af Frikommune III eller ifm Afbureaukratiseringen vil 
vores kommunale politikere nu afvikle de Nationale tests.

Fredensborg Lærerkreds bifalder dette tiltag!

Læs høringssvar fra Fredensborg Lærerkreds

Læs artikel fra Frederiksborg Amtsavis

Læs artikel i Folkeskolen

Hør "55 minutter" på  radio 24/7  (Per Frost og Tinne Borch)

Emner

Målgruppe