Feriedagpenge

Ferie – nyuddannede/nyansatte – fra barsel – ledige?

Især for nyuddannede og nyansatte lærere/børnehaveklasseledere og lærere/børnehaveklasseledere, der har været på barsel eller modtaget sygedagpenge samt ledige!

I Fredensborg Kommune er ferien placeret således:
Hovedferien i juli måned (ugerne 28-31) og restferien i uge 42, dvs. i skolernes efterårsferie.

Ferie

Først afvikles den ferie, hvortil der er optjent ferieret – derefter ferie uden løn. Når en ansat ikke har optjent ret til fuld løn under ferie, vil der ske lønfradrag for den pågældende periode.

Når der på skolen afvikles ferie for lærere og børnehaveklasseledere, kan du som nyansat altså komme i den situation, at du ikke får løn. Den manglende lønudbetaling skyldes, at du ikke har optjent ret til ferie, fordi du ikke var ansat i hele kalenderåret forud for ferien.

 

Feriedagpenge til nyuddannede (dimittender)

For dimittender optaget efter 1. maj 2011 gælder de almindelige regler for at få feriedagpenge, da Folketinget har afskaffet feriedagpenge til dimittender. Det betyder, at dimittender optjener feriedagpenge som alle andre, f.eks. ved ledighed eller barsel - og kun for perioder, hvor vedkommende har været medlem af en a-kasse. En afsluttet uddannelse i sig selv giver ingen optjening af feriedagpenge, selv om man fortsat som nyuddannet/nyansat er tvunget til at holde ferie i de af institutionen fastlagte kollektive ferielukningsperioder.

 

Hvis du flytter arbejdsplads, kan du også komme ud for, at du bliver tvunget til at holde mere end 5 ugers kollektiv ferie, fordi ferien på arbejdspladserne er fastlagt forskelligt. Arbejdsgiverne har ret til at fastlægge din ferie og trække dig i løn, men til gengæld har du i begge tilfælde mulighed for at søge dagpenge. Betingelserne for at modtage dagpenge adskiller sig på nogle punkter markant fra at få feriedagpenge. Når du får dagpenge, skal du stå til rådighed for arbejdsmarkedet i hele perioden og være tilmeldt som ledig på Jobnet fra første ledighedsdag. Det betyder, at du skal befinde dig i Danmark og deltage i møder mv., som du kan blive indkaldt til.

Du skal have brugt alle dine feriepenge og feriedagpenge, før du kan få dagpenge. Først efter du har holdt dage med evt. egne optjente feriepenge og dage med feriedagpenge, kan du søge om dagpenge ved kollektiv ferie.

Er du i denne situation og samtidig er medlem af Lærernes A-kasse, går du ind på www.dlfa.dk, og herefter bliver du guidet.

Hvis du i det forudgående kalenderår har modtaget dagpenge, sygedagpenge eller barselsdagpenge, har du opsparet feriedagpenge.

I april måned sendte Lærernes A-kasse en opgørelse til dig over, hvor mange dage du har med feriedagpenge. Feriedagpengene udbetales tidligst ugen inden din ferie. Feriedagpenge svarer til dagpengeniveauet, hvor den maksimale sats er 827 kr. pr. dag.

Man ansøger om feriedagpenge via www.dlfa.dk, og igen bliver du guidet videre.

Hvis du er ledig

Som ledig kan man holde ferie efter behov, hvilket betyder, at man kan holde mere end 5 ugers ferie. Man er forpligtet til at orientere Jobcenteret mindst 2 uger før feriestart. Du kan under din ferie bruge feriepenge, som du har optjent i et tidligere arbejdsforhold. Hvis du har feriedagpenge til gode, skal du søge dem, før din ferie afholdes. Har du brugt dine feriepenge eller feriedagpenge, kan du holde ferie for egen regning.

Man ansøger igen om feriedagpenge via www.dlfa.dk.

Emner

Målgruppe