AMR 2019 – Arbejdsmiljørepræsentantår

Fyraftensmøde for AMR 12.juni kl. 17-20

FH (Fagbevægelsens Hovedorganisation) har udnævnt 2019 til arbejdsmiljørepræsentanternes år. 

Med en landsdækkende indsats sætter den nye hovedorganisation fokus på de mere end 25.000 arbejdsmiljørepræsentanter, som er medlem af en FH-medlemsorganisation. Arbejdsmiljørepræsentanterne arbejder hver dag for et godt arbejdsmiljø ude på arbejdspladserne, og det er det arbejde vi i fællesskab støtter ekstra op om i 2019.

I løbet af året får AMR´erne derfor mulighed for at deltage i forskellige kurser og inspirationsdage, som kan være med til at styrke deres arbejde som arbejdsmiljørepræsentant.
I Kreds 36 er vi i vores forpligtende kredssamarbejde gået sammen med fire andre faglige organisationer (FOA, BUPL, Dansk Sygeplejeråd og Socialpædagogerne) om at lave

to rigtig spændende arrangementer
for Nordsjællands arbejdsmiljørepræsentanter.

Det første arrangement er et fyraftensmøde den 12. juni fra 17-20,
hvor der sættes fokus på vold og trusler.

Det andet arrangement bliver et heldagsmøde om stress, fravær og forebyggelse, der ligger efter sommerferien. Mere information følger snarest.

Emner

Målgruppe