Sygdom og ferie

Hvordan er reglerne?

Sygdom og ferie

Man kan få erstatningsferie, hvis man bliver syg, efter ferien er begyndt – dog ikke de første 5 dage efter sygemeldingen er afgivet. Hvis man ikke har optjent ret til fuld ferie (25 dage) nedsættes de 5 dage forholdsmæssigt.

Hvis man er syg (lægeerklæring) inden den planlagte ferie, og sygdommen fortsætter ind i den planlagte ferie, så kan man få erstatningsferie for de dage, man har været syg,

Hvis man bliver syg i eller før ferien, er det vigtigt, at man sygemelder sig korrekt. Hvis skolen er lukket, skal man kontakte Center for Personale og HR tlf. 72 56 27 27 - og vi anbefaler, at man først gør det pr. telefon og derefter sender en mail (personale@fredensborg.dk) med henvisning til telefonsamtalen, så man har en ”kvittering” på sygemeldingen. Bemærk! På de enkelte skoler kan der være givet særlige anvisninger for sygemelding.

Man skal dokumentere sygdommen med lægeerklæring, som man selv skal betale.

Husk at kontakte skole og Center for Personale og HR, når du bliver rask igen.

 

 

På skolen i ferien

Hvis du af en eller anden grund ønsker at befinde dig på skolen i ferien skal du være opmærksom på, at du ikke er dækket af arbejdsskadeforsikringen, hvis du kommer til skade på skolen.

Emner

Målgruppe