Nyt for "gamle" tjenestemænd

Engangsbeløb til tjenestemænd, som fortsætter med at arbejde efter optjeningen af 37 års pensionsalder
Tjenestemaend

 

Fra 1. januar optjener tjenestemænd, som allerede har optjent 37 års pensionsalder, et engangsbeløb for hvert kvartals tjeneste. Engangsbeløbet udgør 15 % af den pensionsgivende løn på pensionstidspunktet.

Aftalerne er ens for tjenestemænd ansat i folkeskolen og tjenestemænd ansat på private gymnasiers grundskoler.

 

Ret til optjening af engangsbeløb for tjenestemænd efter optjening af 37 års pensionsalder.

Som følge af Regeringens tilbagetrækningsreform er der indgået aftale om engangsbeløb til tjenestemænd som fortsætter i ansættelsen efter optjening af 37 års pensionsalder.

Optjening af engangsbeløbet

Optjening af engangsbeløbet træder i kraft fra 1. januar 2019, og der optjenes for hvert kvartals tjeneste efter tjenestemanden har optjent 37 års pensionsalder (efter 1. januar 2019). Tjenestemænd, der er i tjeneste efter det tidspunkt, hvor de har optjent 37 års pensionsalder, har ret til et engangsbeløb ved pensionering. (Ved opgørelse af de 37 års pensionsalder indgår forhøjelse af pensionsalderen efter hhv. Pensionsregulativets og Tjenestemandspensionslovens bestemmelser.)

Engangsbeløbet

Engangsbeløbet udgør 15 % af den pensionsgivende løn på det løntrin/skalatrin, som tjenestemandens pension bliver beregnet af, med de satser, der gælder på pensioneringstidspunktet.

Virkningstidspunkt

Aftalen har virkning for tjenestemænd, der har optjent 37 års pensionsalder den 1. januar 2019 eller senere.

Opgørelse af kvartal

Der opgøres med 4 årlige kvartaler: januar-marts, april-juni, juli-september og oktober-december. Der medregnes evt. hele måneder, når 37 års pensionsalder er opnået før et kvartals påbegyndelse. Der medregnes ikke måneder ved fratrædelse efter et kvartals afslutning.

Eksempler på optjening af engangsbeløb for kommunale tjenestemænd og tjenestemænd i den lukkede gruppe

 Eksempel 1: En tjenestemand har optjent 37 års pensionsalder den 1. marts 2019 og fratræder sin stilling den 31. december 2019. Ved beregningen af engangsbeløbet indgår således 3 fulde kvartaler (i alt 9 måneder) samt den ”løse” måned fra det kvartal, hvori tjenestemanden opnåede 37 års pensionsalder, dvs. 1 md for marts måned – i alt 10 måneder. Engangsbeløbet beregnes herefter som 10 gange 15 % af den pensionsgivende månedsløn på det løntrin, som tjenestemandens pension beregnes på grundlag af.

Eksempel 2: En tjenestemand har optjent 37 års pensionsalder den 1. april 2019 og fratræder sin stilling den 1. november 2019. Tjenestemanden fratræder således inden udløbet af kvartalet, der løber fra oktober til og med december. Dette kvartal indgår derfor ikke ved beregningen af engangsbeløbet. Kvartalerne april-juni og juli-september indgår ved beregningen af engangsbeløbet. Engangsbeløbet beregnes herefter som 6 gange 15 % af den pensionsgivende månedsløn på det løntrin, som tjenestemandens pension beregnes på grundlag af.

Eksempel 3: En tjenestemand har optjent 37 års pensionsalder 1. august 2018 og fratræder sin stilling 31. juli 2019. Aftalen træder i kraft 1. januar 2019, og tjenestemanden optjener derfor ikke engangsbeløb for perioden fra august til december 2018. Tjenestemanden fratræder sin stilling inden udløbet af kvartalet, der løber fra juli til og med september 2019. Dette kvartal indgår derfor ikke ved beregningen af engangsbeløb. Engangsbeløbet beregnes herefter som 6 gange 15 % af den pensionsgivende månedsløn på det løntrin, som tjenestemandens pension beregnes på grundlag af.

Udbetaling ved død

Ved død udbetales optjent engangsbeløb til boet. Udbetalingen vil ske efter udløbet af efterindtægtsperioden.

Aftalerne er enslydende for tjenestemænd i folkeskolen og på NGG. Aftalerne kan læses her:

Aftale mellem Forhandlingsfællesskabet og KL

Aftale mellem CFU og Moderniseringsstyrelsen

 

Emner

Målgruppe