Særligt medlemsskab

Fra og med 1.jan. 2016 er der et godt tilbud til alle lærere.

1.gangs indmeldte (ny lærer)

              Startmedlemskab med 50% kontingentnedsættelse i 6 måneder

1. gangs indmeldte ("gammel lærer")

               Startmedlemskab med karensperiode og med 50%           
               kontingentnedsættelse i 6 måneder

Medlemmer, der har været i karensperiode op til 1.jan. 2016, har fået denne fjernet.
            

Som medlem bakker man op om tillidsmandens mandat. Tillidsmanden er lærernes stemme i forhold til løn- og arbejdsvilkår og er fast medlem af skolens Lokal Udvalg.

Men Danmarks Lærerforening har fokus på mere end løn- og arbejdsvilkår.  Kontingentet bidrager også til Danmarks Lærerforenings stemme i uddannelsesdebatten og skoleudvikling i Danmark. Lærernes arbejdsvilkår og vilkårene for undervisningen i skolen er to sider af samme sag. 

Der er behov for, at vi lærere står sammen for at løse udfordringerne for vores arbejde, og det gøres ved at være medlem af DLF.

Man kan melde sig in på dette link
https://medlem.dlf.org/mypage.aspx?func=workflow.view&action=member.register