Kredsen Mødereferater

KS-referater 2015

Her kan du læse referater fra kredsstyrelsesmøderne. Referaterne sættes ind således, at det nyeste og mest aktuelle står øverst på listen