Kredsen Generalforsamling

Generalforsamling 2018

Vellykket Generalforsamling afholdt på Nivå Skole Nord

Tak til de fremmødte medlemmer for at medvirke til et god generalforsamling.

Undervejs bidrog deltagerne med svar til temaet:
"Jeg kan levere god trivsel og kvalitet i undervisningen, hvis...."

Tak til Regitze Flannov for at give os et spændende oplæg om OK18 samt påtage sig opgaven som veloplagt dirrigent.

Tak til Gitte Frølund Thomsen for at påtage sig opgaven som omhyggelig referent.
Tak til vores TR, som pakkede ud og ind og hjalp på alle måder.
Tak til Karen Raahauge, som tog billeder. Der er lagt flere på vores Facebook.

Og ikke mindst tak til vores Borgmester Thomas Lykke Petersen, vores Diretør Mads Toftegaard og vores skolechef Marianne Ingeholm Larsen. De kom med et spændende oplæg og bidrog til en tillidsfuld drøftelse om de lokale forhold.
hilsen

Kredsstyrelsen

 

Her finder du

Endelig Dagsorden

Skriftlig beretning 2018

Forslag til fratrædelsesordning

Specifikationer til regnskabet

Afskrift af Protokol/referat