FAK

FAK er navnet på det forpligtende kredssamarbejde mellem de nordsjællandske kredse: Allerød-Hørsholm, Egedal, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Gribskov, Halsnæs, Helsingør og Hillerød

De forpligtende kredssamarbejder:

De lokale kredse i Danmarks Lærerforening samarbejder om en række fælles opgaver inden for geografisk afgrænsede områder, som hedder de ”forpligtende kredssamarbejder”

Formålet med ”de forpligtende kredssamarbejder” er at fastholde foreningens mål om at være en fælles fagforening. Samarbejdet er derfor etableret omkring en række centrale politiske opgaver. Ud over et overordnet fagpolitisk samarbejde skal kredsene samarbejde om arbejdsmiljø, pædagogisk udvikling, kursusvirksomhed og pensionistarbejdet.

I FAKs pædagogiske forum er der i efteråret 2012 udformet et Udskolingspapir, som du kan finde her