Arbejdsliv Arbejdsmiljø

Arbejdsmiljøpolitik

Kredsstyrelsen i Fredensborg Lærerkreds vedtog en politik på arbejdsmiljøområdet i februar 2009:

Kredsen skal arbejde for et sundt og sikkert arbejdsmiljø for medlemmerne med fokus på såvel det fysiske som det psykiske arbejdsmiljø.

Dette opnås blandt andet ved at gøre sikkerheds- og sundhedsarbejdet til en integreret del af skolernes virksomhed.

Kredsen arbejder på gennem kommuneaftaler at styrke arbejdsmiljørepræsentanternes arbejde på skolerne og at der afsættes den nødvendige tid til arbejdet.

Kredsen anbefaler:
At arbejdsmiljørepræsentanten på skolen vælges blandt foreningens medlemmer
At suppleanten til tillidsrepræsentanten og arbejdsmiljørepræsentanten er samme person
At arbejdsmiljørepræsentanten og tillidsrepræsentanten har et fastlagt samarbejde
At arbejdsmiljørepræsentanten og lederen holder faste møder med dagsorden og referat

Kredsstyrelsen vælger en arbejdsmiljøansvarlig blandt kredsstyrelsens medlemmer.

Den arbejdsmiljøansvarlige har følgende arbejdsopgaver:
At varetage kredsens arbejdsmiljøarbejde
At holde sig fagligt ajour på arbejdsmiljøområdet
At anmelde de valgte arbejdsmiljørepræsentanter til foreningen og kommunen
At deltage i FAK’s arbejdsmiljøforum
At deltage i Danmarks Lærerforenings konferencer, uddannelser og regionale møder

Kredsens arbejdsmiljøarbejde består blandt andet i:
At orientere arbejdsmiljørepræsentanterne om nyt fra foreningen
At være arbejdsmiljørepræsentanterne behjælpelig med råd og vejledning
At afholde jævnlige møder for arbejdsmiljørepræsentanterne evt. sammen med TR´erne
At afholde møde med nyvalgte arbejdsmiljørepræsentanter
At arbejde for, at en af lærernes arbejdsmiljørepræsentanter vælges til Hovedudvalget
At arbejdsmiljø jævnligt indgår i drøftelserne på kredsstyrelsesmøderne

Vedtaget på Kredsstyrelsesmøde 3. februar 2009