Vigtig information

På denne side kan du læse vigtige informationer, som ikke egner sig til at blive bragt under nyheder

Politianmeldelse af elever!

Der er usikkerhed i fortolkningen af de nye regler fra Erstatningsnævnet. Opstramningen er kommet så pludseligt, at mange nødvendige diskussioner ikke er taget endnu. Det er en meget kompleks problemstilling, og den bliver drøftet i hele den del af fagbevægelsen, som organiserer medlemmer med direkte personkontakt såsom DLF, FOA, socialpædagogerne, socialrådgiverne osv. Lige nu afventer vi forvaltningens lovede notat omkring kommunens procedure. 

Det vigtige er, at du som medlem ikke kommer i klemme i sager med forsætlig vold, som ikke dækkes af forsikringsselskaberne. Hvis du er i tvivl i din konkrete sag, skal du henvende dig til K36.